VANLIGA FRÅGOR

Vad är Bland drakar och dragqueens?

Bland drakar och dragqueens är Nordens största dragshow-teatersällskap. Vi framför sagostunder, egenskrivna teaterföreställningar och musikaler för barn, unga, vuxna och personer med funktionsvariationer i hela Sverige. Du kan läsa mer om vårt utbud här.

 

Vår verksamhet är en blandning av glamorös show, interaktiv teater och läsfrämjande insatser. Publiken görs hela tiden delaktig genom sång, dans, rörelser och fantasifulla övningar som är lätta för alla att delta i.

Sedan premiären på Stockholms Stadsbibliotek 2017 har Bland drakar och dragqueens turnerat Sverige runt oavbrutet. Vi har vunnit flera priser, satt upp egenskrivna musikaler tillsammans med klassiska musiker på Konserthuset Stockholm och gästspelat på Brooklyn Public Library i New York.

 

 

Vad är dragshow?

Dragshow är en konstform som funnits i många århundraden, från antika Grekland till Shakespeares England. Konstformen handlar om att uttrycka sig fritt med färg, form, fantasi och visuellt överdåd, oavsett könstillhörighet. Det finns både drag queens och drag kings, och allt däremellan, och många som blandar olika uttryck och leker fram sin egen variant. Det finns inga regler, utan alla kan utöva konstformen som de vill.

 

Just nu är dragshow populärare än någonsin, inte minst tack vare teveserien RuPaul’s Dragrace. Den svenska grenen av dragshow etablerades redan för nästan femtio år sedan av dragshow-gruppen After Dark, med fokus på show, glamour och folklighet à la Melodifestivalen.

 

Bland drakar och dragqueens verkar i den folkliga, svenska dragshow-traditionen och använder dragshowens glitter och glamour som pedagogiska, läsfrämjande och inkluderande verktyg.

 

 

Varför uppträder ni för barn och unga?

Bland drakar och dragqueens har repertoar för flera målgrupper, både vuxna, ungdomar och barn. Våra sagostunder har blivit särskilt populära att boka för barn och unga, eftersom vi har ett läsfrämjande, pedagogiskt och individstärkande syfte. Låt oss förklara:

 

Läsandet minskar drastiskt bland barn och unga idag. Samtidigt ökar mobbing, utanförskap och psykisk ohälsa. Det vill vi ändra på.

 

Därför framför vi interaktiva sagostunder för barn i åldern 3-9 år. Målet är att väcka läslust och motverka utanförskap genom mötet mellan dragshow och sagornas förtrollade värld som visar att alla får vara som de vill.

 

För många barn är våra föreställningar ren underhållning medan det för andra är stärkande att se vuxna som klär sig annorlunda. Det räcker så. Vi låter alla tolka upplevelsen på sitt eget sätt, och fokuserar på det allmänmänskliga i sagor, sång, fest och dans. Det som främst särskiljer oss från “vanlig” barnteater med t.ex. clowner, är att våra clowner är lite mer glamorösa.

 

Barnen görs hela tiden delaktiga genom allsång, rörelser och interaktiva övningar. De får gärna peka, avbryta, tänka högt, fråga och ta plats. Vårt mål är att stärka varje barns tro på den egna förmågan att komma till tals, påverka sin omvärld och delta i samhället, i enlighet med barnperspektivet i FN:s barnkonvention.

 

 

Vilka är artisterna?

Ensemblen består av de tre kända svenska dragartisterna Inga Tvivel (Jan Ericson), Björta (Björn Törnblom) och Tant Henrik (Henrik Johansson). Artisterna är alla professionella skådespelare från Sveriges största teaterscener som Kungliga Operan och Stadsteatern, samt även utbildade och yrkesverksamma lärare och pedagoger.

 

 

Vilka böcker läser ni på sagostunderna?

På våra sagostunder framför vi både klassisk litteratur, såsom de älskade sagorna Rödluvan och Petter och hans fyra getter, samt populära nya verk som Lilla björn och den stora översvämningen. Vi väljer alltid bilderböcker där det finns mycket att titta på och prata om, t.ex. om djur och natur, anpassat till en för målgruppen adekvat nivå. Som inspiration utgår vi från det svenska barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter, där vi med vår sång och scenkonst övar på siffror, bokstäver och färger tillsammans med publiken.

 

För äldre målgrupper och personer med intellektuella funktionsvariationer skapar vi föreställningar av klassisk litteratur som Bram Stokers Dracula och Selma Lagerlöfs Körkarlen, som vi tillsammans med experter omarbetar till lätt svenska, med syn-, hörsel-och känselintryck, som gör dem enklare att förstå.

 

Vi har sammanställt en lista på böckerna vi läser på våra sagostunder för barn just nu, som du kan ladda ner här

 

 

Har era sagostunder fått kritik?

Nej, Bland drakar och dragqueens sagostunder har inte fått någon kritik. Vi tillhör inte det omdebatterade amerikanska konceptet Drag Story Hour med dess lokala svenska avdelning i Skåne, som har kritiserats av lokalpolitiker. Vi är ett självständigt svenskt teatersällskap utvecklat av regissören och författaren Petter Wallenberg.

 

Fenomenet att dragshowartister uppträder för barn och unga finns på olika platser och genomförs på olika sätt av olika aktörer, fristående från varandra, med olika syften och innehåll. Vi i Bland drakar och dragqueens fokuserar på att skapa högkvalitativ scenkonst, läslust och pedagogisk deltagarkultur för olika målgrupper.

 

Bland drakar och dragqueens teaterverksamhet har vunnit flera priser, bland annat Årets folkbildare av Stockholms Stad och Pelle Svanslös “Våga vara snäll”-pris. Tongivande aktörer som Sveriges författarförbund har även lyft fram vår verksamhet och våra arbetsmetoder.

 

Bland drakar och dragqueens utvecklas hela tiden med nya projekt, arbetsmetoder och samarbeten. Har du en idé? Då är du varmt välkommen att höra av dig!