Skrivarworkshop med RFSL!

Skrivarworkshop med RFSL!

Barn som på olika sätt avviker från normen saknar ofta förebilder. I barnböcker ser de sällan någon som liknar dem, vilket kan skapa isolering och utanförskap. För att hitta nya inspirerande lösningar till denna utmaning har vi därför samarbetat med RFSL Stockholm:s ”Jag är berättaren”;  en skrivargrupp bestående av hbtq-personer med funktionsvariationer. Tillsammans testade vi olika övningar där gruppen fick spåna fram idéer till den saga de själva saknade som barn. 💓

Under övningarna efterlyste deltagarna att kunna spegla sig i sagorna. Därför arbetade vi fram ett nytt sagotema, som handlade om att känna sig utanför men om att till slut övervinna alla hinder genom att inse sin egen styrka, och därmed vända utanförskapet till en superkraft. Ett sagotema där även karaktärer i berättelser kan vara regnbågspersoner, ha funktionsvariationer och samtidigt vara superhjältar – som om Pippi Långstrump satt i rullstol. 💓

Sagoövningarna resulterade i både text och illustrationer, bl.a ovannämnda Pippi i rullstol och en bild av regnbågskärlek som deltagaren Revar från RFSL:s ”Jag är berättaren” gjort. Revar förklarar: ”Det ska finnas mer regnbågsland i sagor och i verkligheten”  💓

Projektet genomfördes med stöd från Arvsfonden

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.