Varför blev pojken så glad?

Varför blev pojken så glad?

Pojken på fotot är lite extra glad. Nu ska ni få veta varför!
Jo, det är så att fotot är från när Bland drakar och dragqueens spelade vår nya föreställning Dracula för Svenska downföreningen, för barn och unga med Downs syndrom. Vår skådespelare Inga Tvivel håller i en hjärtformad varmvattenflaska som det står ”Love” på, alltså det engelska ordet för kärlek. I Dracula-pjäsen är det varma hjärtat ett sinnesförstärkande redskap som hjälper publiken att leva sig in i berättelsen. När man ser, hör, känner och rör vid handlingen blir den så mycket mer levande för alla, oavsett funktionsförmåga.
Och ibland händer det dessutom ett litet lyckosamt sammanträffande. Pojken på fotot heter nämligen det svenska namnet ”Love” – samma som det står på hjärtat. Så i det ögonblicket blev det alldeles extra speciellt.
Alla människor behöver få känna sig sedda, värdefulla och delaktiga. Därför vill vi vill ge alla barn möjlighet att delta i kulturlivet utifrån sina egna förutsättningar. Då kan vi hitta glädjen som förenar oss som människor, istället för att fastna i våra olikheter.
Dracula går att boka i hela landet. Det är bara att höra av er!
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.